Vastuullisuus

HIILIJALANJÄLKI HYVITETTY

N Rent Oy on vastuullinen toimija ja sen eettisiin arvoihin sisältyy yhteisestä ympäristöstä huolehtiminen. Siksi pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme ja tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden valita palvelutuote, jonka ilmastovaikutukset on 100-prosenttisesti hyvitetty.

 

Ensisijaisesti N Rent Oy pyrkii minimoimaan omasta toiminnastaan syntyvän hiilijalanjäljen. Toimimme, suunnittelemme kuljetukset järkevästi ja tehokkaasti, kierrätämme materiaaleja, kehitämme aktiivisesti ympäristöystävällisempiä toimintatapoja sekä otamme käyttöön uutta, ympäristöystävällistä teknologiaa. Lisäksi annamme tietoa asiakkaillemme, vastuullisten valintojen tekemiseksi.

Päästöjä voi vähentää esimerkiksi siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön fossiilisten polttoaineiden sijaan. N Rent Oy on jo usean vuoden ajan ollut Neste My- kumppanuusyritys ja sitoutunut käyttämään tätä uusiutuvaa polttoainetta nykyisessä diesel -käyttöisessä kalustossaan. Neste My on hiukkaspäästöiltään huomattavasti vähäisempää ja sillä on fossiilisia huomattavasti pienempi hiilijalanjälki.

 

HIILIJALANJÄLJEN HYVITTÄMINEN

Henkilönostimien konevuokrauksessa hiilijalanjälkeä voi pienentää oikealla konevalinnalla ja vähentämällä toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä siirtymällä sähkökäyttöisiin koneisiin.

Konevuokraus on pääomasidonnaista liiketoimintaa ja suurimmissa henkilönostimissa ei ole vielä saatavilla valinnaista akkukäyttöistä vaihtoehtoa. Silloin jäljelle jäävän hiilijalanjäljen voi hyvittää teoilla, jotka vähentävät ilmakehästä vastaavan määrän hiilidioksidia tai estävät kasvihuonekaasujen syntymistä.

 

Hiilijalanjäljen hyvittämiseen N Rent Oy on valinnut yhteistyökumppaniksi metsänomistajat, jotka käyttävät lannoitteena tuhkaa, joka kierrätetään takaisin luontoon lisäämään metsänkasvua ja sitä kautta kasvattamaan hiilinielua kaikkien meidän hyödyksi. Sen lisäksi, että projektit vähentävät kasvihuonekaasuja, ne myös parantavat paikallisen yhteisön, kuten maa- ja metsätalouden elinoloja.

N Rent Oy hyvittää palvelutuotteidensa hiilijalanjäljen olemalla mukana projekteissa, jotka tähtäävät Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiseen. Yritys on sitoutunut työkonealan Green deal -sopimukseen (sitoumus2050.fi).