Puhtaasti korkeammalle®

HIILIJALANJÄLKI HYVITETTY

N Rent Oy on vastuullinen toimija ja sen eettisiin arvoihin sisältyy yhteisestä ympäristöstä huolehtiminen. Siksi pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme ja tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden valita palvelutuote, jonka ilmastovaikutukset on 100-prosenttisesti hyvitetty.

 

N Rent Oy:n vastuullisuuden tärkeimmät teesit

  • Opastamme asiakkaitamme valitsemaan joko päästöttömät tai pienipäästöiset, aina tarkoituksenmukaiset koneet.
  • Käyttämämme uusiutuva polttoaine on valmistettu vain teollisuuden prosessien tähteistä ja jätteistä.
  • Autamme kasvihuonekaasujen vähentämisessä luomalla lisää hiilinieluja Suomen metsiin.
  • Metsien tuhkalannoituksessa metsän alkuperää oleva hiili palautetaan metsänkasvun ravinteeksi.
  • Olemme sitoutuneita ja aktiivisesti mukana hankkeissa ja projekteissa, joiden tavoitteena on kestävän kehityksen mukainen toiminta.
     

Tutustu N Rent Oy:n kasvihuonekaasupäästöjen kompensaation kohteena olevaan metsäalueeseen Kuusamossa »

 

N Rent Oy on sitoutunut työkonealan Green deal -sopimukseen (sitoumus2050.fi) sekä olemme mukana Keskuskauppakamarin Ilmasto-ohjelmassa. N Rent Oy:lle on myönnetty Hiilinielurekisterin sertifikaatti kasvihuonekaasupäästöjen kompensoinnista.

Lue lisää N Rentin Green deal -sopimuksesta » Lue lisää Keskuskauppakamarin ilmasto-ohjelmasta » N Rent Oy:n hiilinielurekisterin sertifikaatti »

Maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaa vuonna 2015 YK:ssa sovittu kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma, josta käytetään nimeä Agenda 2030. N Rent Oy hyvittää palvelutuotteidensa hiilijalanjäljen olemalla mukana projekteissa, jotka tähtäävät seuraavien Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiseen: