Högre upp med lägre utsläpp

Kompensation för koldioxidavtryck

N Rent Oy (Ab) är en ansvarsfull operatör och dess etiska värderingar inkluderar omsorg om den gemensamma miljön. Det är därför vi minskar vårt eget koldioxidavtryck och erbjuder våra kunder möjligheten att välja en tjänsteprodukt med 100 % koldioxidkompensation.

N Rent Oy:s viktigaste hållbarhetsteser

  • Vi vägleder våra kunder att välja antingen utsläppsfria eller utsläppssnåla maskiner som alltid är lämpliga för sitt ändamål.
  • Det förnybara bränsle vi använder tillverkas endast av restprodukter och avfall från industriella processer.
  • Vi hjälper till att minska växthusgaserna genom att skapa fler kolsänkor i Finlands skogar.
  • Genom att gödsla skogarna med aska återförs kolet från skogen som näringsämnen för skogstillväxten.
  • Vi är engagerade i och deltar aktivt i projekt och initiativ som syftar till att uppnå en hållbar utveckling.
     

Ta en titt på det skogsområde i Kuusamo som är föremål för N Rent Oy:s kompensation av växthusgasutsläpp >>

 

N Rent Oy har förbundit sig till Green Deal-avtalet för byggmaskinbranschen (sitoumus2050.fi) och vi deltar också i Centralhandelskammarens klimatprogram. N Rent Oy har beviljats ett certifikat av Hiilinielurekisteri (Carbon Emissions Register) för att kompensera växthusgasutsläpp.

Läs mer om N Rent Green Deal >> Läs mer om Centralhandelskammarens klimatprogram >> N Rent Oy:s kolsänkecertifikat >>

Arbetet för hållbar utveckling i alla världens länder styrs av den globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030, som FN enades om 2015. N Rent Oy kompenserar koldioxidavtrycket från sina tjänsteprodukter genom att delta i projekt som syftar till att uppnå följande Agenda 2030-mål: