Utbildning

Lifts körkortsutbildning - körtillstånd

Vi arrangerar företagsspecifik utbildning för hantering av liftar och truckar. Regeringens förordning (403/2008, Kapitel 1, 14 § paragraf 4) förutsätter att användare av liftar och truckar har skriftligt körtillstånd utfärdat av arbetsgivaren. Innan arbetsgivaren kan utfärda tillstånd bör denne vara försäkrad om att användare har tillräcklig kunskap och skicklighet att använda fordonet.

Förfrågningar och offerter, ta kontakt >>

 

Blankett för ibruktagande av lift samt veckogranskning

Här kan du ladda ner blankett för ibruktagande av lift och veckogranskning

Granskningsblankett för lift