Vastuullisuus ruotsi

KOMPENSATION FÖR KOLDIOXIDAVTRYCK

 

N Rent Ab är en ansvarsfull operatör och dess etiska värderingar inkluderar omsorg om den gemensamma miljön. Därför minskar vi vårt eget koldioxidavtryck och erbjuder våra kunder möjligheten att välja en tjänsteprodukt med 100% koldioxidkompensation.

 

 

N Rent Ab har som prioritet att minimera koldioxidavtrycket från sin egen verksamhet. Vi arbetar, planerar transporter rationellt och effektivt, återvinner material, utvecklar aktivt mer miljövänliga arbetssätt och introducerar ny, miljövänlig teknik. Vi ger också information till våra kunder för att hjälpa dem att göra ansvarsfulla val.

Ett sätt att minska utsläppen är att övergå från fossila bränslen till förnybar energi. N Rent Ab har varit en Neste My-partner i flera år och har åtagit sig att använda detta förnybara bränsle i sin nuvarande dieselflotta. Neste My har betydligt lägre partikelutsläpp och ett mycket mindre koldioxidavtryck än fossila bränslen.

 

KOMPENSERA FÖR KOLDIOXIDAVTRYCKET

När det gäller uthyrning av person liftar kan koldioxidavtrycket minskas genom att välja rätt maskin och minska utsläppen av växthusgaser från driften genom att byta till eldrivna maskiner.

Uthyrning av person liftar är en kapitalintensiv verksamhet, och de flesta stora maskiner erbjuder ännu inte ett batteridrivet alternativ. I sådana fall kan det återstående koldioxidavtrycket kompenseras genom åtgärder som minskar mängden koldioxid i atmosfären eller förhindrar produktion av växthusgaser.

 

För att kompensera sitt koldioxidavtryck har N Rent Ab samarbetat med skogsägare som använder aska som gödningsmedel, vilket återvinns i naturen för att öka skogstillväxten och därigenom öka kolsänkan till nytta för oss alla. Förutom att minska växthusgaserna förbättrar projekten också levnadsvillkoren för lokala samhällen, inklusive jord- och skogsbruk.

N Rent Ab kompenserar koldioxidavtrycket från sina tjänsteprodukter genom att delta i projekt som bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030. Företaget är engagerat i Green Deal för byggmaskinssektorn (sitoumus2050.fi).